Artykuły


Prawo cywilne - przedstawicielstwo cz.1 PDF Drukuj Email

Rozdział XIII Przedstawicielstwo

1. Pojęcie i rodzaje przedstawicielstwa

przedstawicielstwo – to konstrukcja prawna polegająca na tym, że jedna osoba dokonuje czynności prawnej w imieniu drugiej osoby, z bezpośrednim skutkiem dla osoby reprezentowanej jeśli dokonana czynność mieści się w ramach umocowania

1. postać czynna – gdy przedstawiciel składa oświadczenie woli

2. postać bierna – kiedy przedstawiciel odbiera oświadczenie woli

mnorze wynikać z dwóch źródeł:

š ustawy

š oświadczenia reprezentowanego

2. Skuteczność przedstawicielstwa

Zależy od kilku przesłanek:

1. przedstawiciel musi zostać umocowany

2. działanie przedstawiciela musi pozostać w granicach umocowania(jeśli przekroczy staje się rzekomym pełnomocnikiem i w takim przypadku ważność takiej umowy zależy od jej potwierdzenia[jeśli jednostronna nieważność bewzględna])

3. nie może jednocześnie działać w imieniu mocodawcy i we własnym, chyba, że mocodawca w treści pełnomocnictwa zezwolił na taką sytuację

4. zdolność do działania jako przedstawiciel ustawowy – przedstawiciel ustawowy musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych, przy pełnomocnictwie wystarczy ograniczona zdolność do czynności prawnych

5. przedstawiciel musi działać w imieniu reprezentowanego

Pełnomocnictwo


Podobne:
Najnowsze:
Najstarsze:

 
kazusy prawo gospodarcze testy na aplikacje ustawa o rachunkowości ustawa o planowaniu spółka jawna ustawa o samorządzie gminnym