Artykuły


Organizacja administracji w Polsce PDF Drukuj Email

ORGANIZACJA ADMINISTRACJI W POLSCE, ADMINISTRACJA CENTRALNA, ZAGADNIENIA OGÓLNE

Administracja centralna – złożony układ organizacyjno-funkcjonalny, tworzony przez organy, urzędy i inne podmioty o różnym statusie prawnym, powołane do życia w celu realizacji zadań administracji publicznej w ramach całego kraju. Jest to część składowa administracji publicznej, obejmująca centrum rządzenia;

* podstawa prawna – Konstytucja, ustawa o RM i ustawa o działach administracji rządowej, oraz inne akty;

! Prezydent zaliczony do władzy wykonawczej, ale nie jest to urząd administracji;

– PODZIAŁ NA:

→ organy centralne („urzędy centralne”) – oparte na kryterium zasięgu terytorialnego i właściwości;

→ organy naczelne – podgrupa organów centralnych; oprócz kryterium właściwości i terytorium, oparte na pozycji i znaczeniu tych organów;

* podział ten był w Konstytucji z 1952 r., w obecnej z niego zrezygnowano, ale wciąż w doktrynie jest to wyróżnienie ze względu na:

→ oparcie w innych ustawach, np. kpa, ustawa o Komitecie Integracji Europejskiej wymieniają to pojęcie;

→ nie tylko kryterium formalne, ale nawiązanie do szczególnej pozycji i roli tych organów (włączone w sferę kształtowania polityki państwa i mają nadrzędne miejsce);

→ dzięki temu podziałowi uzyskano większą przejrzystość organizacji administracji;

– RZĄD – kategoria w sensie politycznym, jako podmioty i powiązania funkcjonalne, poddane kierownictwu i koordynacji RM w celu kształtowania polityki państwa, wypracowywania kierunków działań innych ogniw administracji;

Ä 2 zasadnicze segmenty tworzące administrację centralną:

* segment polityczno-rządowy – powiązane są z nim organy naczelne

* segment administracyjno-wykonawczy – reprezentują go pozostałe organy centralne i inne centralne jednostki organizacyjne.


Podobne:
Najnowsze:
Najstarsze:

 
kazusy prawo gospodarcze testy na aplikacje ustawa o rachunkowości ustawa o planowaniu spółka jawna ustawa o samorządzie gminnym