Artykuły


Administracja publiczna PDF Drukuj Email

Administracja – gałąź prawna, która odnosi się do administracji publicznej, przy czym jest to całość.

Administracja publiczna – sprawowana przez państwo w najszerszym tego słowa znaczeniu.

Administracja państwowa i publiczna to jest to samo – podmiot i przedmiot.

W ujęciu podmiotowym (organizacyjnym) to ogół podmiotów, czyli organy, które wykonują określoną funkcję z kresu organizacji publicznej, np. centralne, terenowe, itd.

W ujęciu materialnym, czyli przedmiotowym, to taka działalność państwa, której przedmiotem są sprawy administracyjne.

Znaczenie formalne – działalność wykonywana przez podmioty administracyjne bez względu na to, czy ma charakter administracyjny, czy tego charakteru nie ma.

Cechy;

1. Administracja jest zjawiskiem społecznym

2. Cechuje ją aktywność, inicjatywa, jej działalność skierowana jest na przyszłość.

3. Administracja podejmuje konkretne środki do uregulowania spraw jednostki i urzeczywistnienia określonych przedsięwzięć.

Władztwo administracyjne (imperium) – prawo użycia przymusu bezpośredniego przez organy administracyjne dla zrealizowania jednostronnych zarządzeń, czyli rozstrzygnięć.

Administracja publiczna może działać również przy pomocy środków dostępnych osobom fizycznym, np.

a) Państwo może nabyć przez zawarcie stosownej umowy nieruchomość niezbędną pod budowę autostrady

b) Państwo nabywa nieruchomość pod budowę wspomnianej autostrady w drodze wywłaszczenia

Postacie administracji publicznej

a) Władcza (zwierzchnia) – posiada prawo wydawania jednostronnych aktów prawnych, którym służy domniemanie ważności, oraz możność zapewnienia ich wykonania przez zastosowanie środków przymusu

b) Administracja niewładcza (zawiadowcza) – administracja publiczna działa przy pomocy środków dostępnych osobom fizycznym

c) Świadcząca – zapewnia obywatelom określone świadczenia lub inne korzyści, np. pomoc społeczna, dostęp do urządzeń komunalnych

Z punktu widzenia funkcji administracji publicznej można wyróżnić;

a) Klasyczną administrację porządkowo- reglamentacyjną, czyli władczą

b) Administrację świadczącą

c) Administrację wykonującą uprawnienia właścicielskie i zarządzające w odniesieniu do majątku publicznego .Z punktu widzenia podmiotowego można wyróżnić – rządową i samorządową.


Podobne:
Najnowsze:
Najstarsze:

 
kazusy prawo gospodarcze testy na aplikacje ustawa o rachunkowości ustawa o planowaniu spółka jawna ustawa o samorządzie gminnym